BACK

Poniżej znajduje się pięć profili w Liceum możliwych do wyboru i otwartych dla ciebie!

kolko

Profil Matematyczno-Fizyczny

kolko

Profil Humanistyczny

kolko

Profil Biologiczno-Chemiczny

kolko

Profil Akademicki
(Biologiczno-Polonistyczny)

kolko

Profil Akademicki
(Matematyczno-Geograficzny)