BACK

Ranking Szkoły

Nasza szkoła prezentuje się na tle innych oświat w następujący sposób:
Według Rankingu Perspektyw w 2021 roku Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli znalazło się na 14. miejscu w województwie lubuskim. Baczyniak trzyma poziom!!! W rankingu ogólnopolskim nowosolskie LO zajęło 670 miejsce.
Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy całej społeczności uczniowskiej jest uzyskanie tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2022”.


zdj